Najnoviji članci na blogu

Danas je Međunarodni dan demokratije

Objavio , dana 22 новембра, 2021 u kategoriji Domeni
demokratija

Danas se u svetu obeležava 15. septembar, Međunarodni dan demokratije koji treba da ukaže na značaj pojedinca u odlučivanju i transparentnost, odgovornost, pravna država i javni interes kao osnove napretka jednog društva. Demokratija, u bukvalnom smislu reči, podrazumeva vladavinu naroda.

Neka ranija istraživanja pokazuju da tek svaki četvrti građanin Srbije učestvuje u političkom životu, ili bar veruje u efikasnost građanskog učešća.

Jedini politički angažman u kome bi učestvovala većina građana je glasanje na izborima, iako je na ovogodišnjim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima učestvovalo jedva 50% građana dok više od 90 procenata građana u poslednjih godinu dana nije preduzelo niti učestvovalo u bilo kakvoj akciji ili inicijativi u vezi sa rešavanje nekog problema u njihovoj lokalnoj zajednici.

Generalna skupština UN je 2007. donela odluku o proglašenju 15. septembra za Međunarodni dan demokratije, pozivajući sve članice, vladine i nevladine organizacije da ubuduće taj dan obelažavaju kao dan borbe za ostvarenje demokratskih ideala.

Registracija DEMOCRAT domena

Rezolucija o proglašenju Međunarodnog dana demokratije usvojena je konsenzusom u Generalnoj skupštini UN

Tada je potvrđen stav da je „demokratija univerzalna vrednost, zasnovana na slobodnoj volji naroda da odrede svoj politički, ekonomski, kulturni i društveni sistem i u potpunosti učestvuju u svim aspektima života“.

Proces priključenja Srbije Evropskoj uniji započeo je 2008. godine potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa Evropskom unijom, koji je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine. EU očekuje da Republika Srbija obezbedi puno sprovođenje ključnih reformi i zakonodavstva, posebno u oblasti reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, reforme javne uprave, nezavisnosti institucija, reforme medija, antidiskriminacije i zaštite manjina

Registracija EU domena