Najnoviji članci na blogu

Danas je Svetski dan porodice

Objavio , dana новембар 24, 2021 u kategoriji Internet poslovanje
porodica

Porodica je zajednica pojedinaca koja treba da omogući svakom njenom članu da pronađe mesto u društvu koje mu pripada. Ona ima veoma značajnu ulogu u razvoju čoveka, ali ne samo čoveka nego društva uopšte

Svetski dan porodice, 15. maj, obeležava se širom sveta od 1993. godine, kada ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila Svetskim danom porodice sa ciljem da ohrabri zemlje članice da prepoznaju potrebu za osnaživanjem porodice kao institucije.

Cilj obeležavanja svetskog dana porodice je afirmacija porodice i porodičnih vrednosti, podsticanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, zaštita porodice kao osnovne jedinice društva i pomoćkako bi porodice mogle da ispune svoju odgovornost prema zajednici.

BiznisCentar Domeni: Registracija FAMILY domena

Porodica je posrednik između društva i pojedinca, ali ona vrši više funkcija od bilo koje druge društvene grupe. Ona predstavlja osnovnu ćeliju društva, pa da bi se razvilozdravo društvo potrebno je razvijati i negovati zdrave odnose u porodici.

Porodica, pre svega, treba da bude stabilna socijalna zajednica u kome su partneri ravnopravni, gde postoji međusobna ljubav, poštovanje, razumevanje i poverenje između njenih članova.

Zdrava porodica se karakteriše povezanošću članova porodice i njihovom otvorenom komunikacijom. U njoj se poštuju lične granice i autonomija svakog pojedinca, prihvataju se i ohrabruju ispoljavanja kako pozitivnih, tako i negativnih osećanja. Članovi porodice osećaju se kao da žive sa prijateljima u koje imaju poverenja.