Email marketing

Iako društvene mreže svake godine sve više nadiru, elektronska pošta bila je i ostala najvažniji kanal poslovne komunikacije. Iskoristite marketing putem e-pošte i targetujte svoje kupce i partnere efikasnim marketing porukama

NARUČI KAMPANJU NARUČI KAMPANJU
Email marketing