Proces izrade sajta – kako planirati web razvoj

Napraviti kvalitetan sajt od nule nije jednostavan zadatak. Mnogo tehničkog znanja, psihologije, marketinga i prodajnih tehnika morate da znate kako biste od svog sajta napravili kvalitetan deo strategija svoje firme.

Klijentima gradimo sajtove u sedam važnih koraka i u sledećem tekstu pročitajte više o njima.

POZOVITE KORISNIČKI CENTAR
proces izrade sajta

Sedam koraka u procesu izrade sajta

  1. Planiranje sajta
  2. Plan dizajna sajta
  3. Razvoj i izgradnja sastavnih delova sajta
  4. Implementacija CMS-a i ugradnja dizajn karakteristika
  5. Optimizacija sajta i sadržaja
  6. Testiranje i dokumentovanje procesa
  7. Objavljivanje na Internetu i priprema za dalje web strategije

Korak 1: Planiranje sajta

Sigurno najvažniji korak celokupnog procesa i, u zavisnosti od projekta, dešava se da je nekad duži od ostalih koraka jer je potrebno napisati Predlog projekta izrade sajta koji obuhvata više delova.

Tokom ovog dela procesa potrebno je ostvariti sveobuhvatnu, konzistentnu i iskrenu komunikaciju sa klijentom. Prva i najvažnija stvar koju moramo da definišemo je cilj izrade sajta – da li je to uvođenje još jednog marketinškog kanala u poslovanje klijenta, povećanje prodaje putem web shopa ili kao osnova za dalje marketing strategije. Na osnovu toga, definišemo da li će biti korporativni sajt, internet prodavnica, blog, katalog proizvoda, informativni portal ili neka druga vrsta sajta.

U okviru ovog dela, želimo da saznamo što više o naručiocu posla – kakva firma/projekat je u pitanju, glavne karakteristike firme i sve o njenim proizvodima/uslugama, ali i o glavnim konkurentima, kako bismo pre početka izrade projekta izvršili analizu koja nam kasnije pomaže prilikom izrade Plana optimizacije sajta, takoreći, sve što nam može pomoći u izradi kvalitetnog predstavljanja firme na webu.

Mapa projekta sajta – nakon prikupljanja svih dostupnih informacija, definišemo mapu projekta sajta koja sadrži strukturu, hijerarhiju i organizaciju svih vrsta sadržaja u okviru sajta. Ovo je osnovni vizuelni dokument koji predstavlja sajt kakav će biti posle završetka izrade istog i on se može nadograđivati tokom procesa izrade.

Tehnički plan sajta – u okviru ovog dokumenta definišemo sve tehničke parametre projekta: podatke o pristupu serveru, lozinke i pristupni podaci, informacije o konfiguraciji baza podataka, informacije o pristupu e-pošti, pristupu korisnicima kojima će biti dozvoljen pristup administrativnom i uređivačkom delu, i dr.

Plan sadržaja – u okviru ovog dokumenta definišemo resurse koji su potrebni za izradu i efikasno funkcionisanje sajta (neophodan softver, aplikacije, fotografije sa stock sajtova, fontovi, grafičke teme za implementaciju u okviru CMS sistema i dr.). Takođe, u okviru ovog plana navodimo tipove sadržaja, kao i pojedinačne delove koje je potrebno da nam dostavi naručilac izrade sajta.

Predlog Ugovora – predlog zvaničnog dokumenta koji potpisujemo sa naručiocem posla u kojem se definišu sva prava i obaveze obe strane, definišu uloge, vlasnička prava i uslovi plaćanja. Pored usluge izrade sajta, Ugovor može da sadrži i usluge kasnijeg održavanja sajta, vođenja marketing kampanja na pretraživačima, društvenim mrežama i mnoge druge usluge.

Korak 2: Plan dizajna sajta

Pre početka izrade predloga dizajna sajta, Naručilac je u obavezi da potvrdi da prihvata Predlog projekta izrade sajta.

Ova faza projekta predstavlja implementaciju svih delova iz faze planiranja u realnost, u dizajnerskom smislu. Napravićemo predlog izgleda početne stranice, kao i svih različitih unutrašnjih stranica. Struktura sajta je veoma bitna, brending firme i zvanične boje i logotipi još bitniji, kako bi se obezbedilo uklapanje projekta u celokupan marketing plan firme/pojedinca.

Predlog dizajna sajta postavlja se na server / šalje se naručiocu i zajedno se definiše sa klijentom kako bismo došli do krajnjeg rešenja predloga izgleda sajta. Ukoliko se definiše i prihvati osnovni izgled sajta, kasnije modifikacije razvijaju se u skladu sa Projektom (izuzetak je ugradnja dodatnih funkcionalnosti u npr. CMS).

Nakon što pregleda dizajn i dođemo do konačnog rešenja predloga dizajna, Naručilac potpisuje Ugovor izrade sajta i reguliše svoje finansijske obaveze definisane istim.

Korak 3: Razvoj i izgradnja sastavnih delova sajta

Krećemo u izradu sajta. Priprema osnovnih funkcionalnosti, sadržaja prema osnovnom projektu izrade sajta.

Korak 4: Implementacija CMS-a i ugradnja dizajn karakteristika

Razvoj predstavlja dosta programerskog posla, kao i ugradnje sadržaja. U ovoj fazi organizujemo strateški pristup razvoju organizovanog programskog koda koji upravlja sadržajem, a zatim i izgradnji veza između unutrašnjeg koda i elemenata dizajna.

Pošto u našem radu obično koristimo WordPress sistem za upravljanje sadržajima, celokupan proces objedinjen je funkcijama samog CMS-a. Definišemo poseban dizajn za različite stranice sajta, ukoliko je to potrebno (npr. početna stranica se razlikuje od stranice „Proizvodi“, ili npr. od bloga). Trudimo se da svaki klijent dobije sopstvenu, jedinstvenu temu i originalan, optimizovan dizajn.

Bez obzira koji je u pitanju STARTUJEMO DOBAR DIZAJN paket, neprekidno vršimo testiranja svih funkcionalnosti sajta, proveru veza i tehničkih parametara sajta.

Upis i postavljanje sadržaja na sajt. Upis svih tekstova koje je dostavio naručilac, opisa velikog broja proizvoda, početnih blog postova, dokumenata i uputstava za preuzimanje itd.
U ovom procesu veoma je važno obraćati pažnju na detalje – čak i male greške u kucanju, ili nikako gramatičke greške sa padežima veoma loše mogu da utiču na posetioce i praktično, oteraju ih sa sajta.

Kada su sadržaji uneseni na sam sajt, testiramo celokupne funkcionalnosti, veze i sve ono što će vrlo brzo posetiocima biti dostupno.

Korak 5: Optimizacija sajta i sadržaja

Nakon što smo popunili sajt sadržajem, krećemo u finalno podešavanje i to je faza koja se naziva optimizacija sajta za pretraživače (SEO).

SEO je u današnje vreme jedna od najbitnijih faza nakon izrade sajta jer ovim tehnikama pripremamo sajt da bude što kvalitetnije rangiran na pretraživačima. Ovo je samo osnovna optimizacija stranica koje će biti postavljene na server i SEO je proces koji se mora nastaviti i nakon završetka izrade sajta, ukoliko naručilac želi da ostvari značajne rezultate sa svojim projektom.

Korak 6: Testiranje i dokumentovanje procesa

Kada su stranice optimizovane za pretraživače, izvršićemo konačna testiranja: da li su stranice optimizovane za mobilne telefone, kolika je brzina učitavanja stranica, da li su stranice optimozovane prema W3C standardu, testiranje svih veza na sajtu, prilagodljivost različitim internet pregledačima i dr.

Na osnovu projekta izrade sajta i u skladu sa izvršenim tehničkim poslovima i zadacima, implementaciji korisničkog sadržaja i optimizaciji za pretraživače, dopunjujemo zvaničan dokument koji će, prema Ugovoru, biti u vlasništvu naručioca.

Korak 7: Objavljivanje na Internetu i priprema za dalje web strategije

Nakon uspešnih testiranja i eventualnih unapređenja nekih karakteristika i dopune sadržaja, celokupan projekat postavljamo na web server kako bi bio vidljiv svim posetiocima na Internetu. Posle postavljanja na server, još jednom vršimo celokupna testiranja funkcionalnosti i sadržaja.

Kada je u pitanju projekat izrade sajta, ovo nije kraj posla, već početak uspešnog prisustva na Internetu. Da upotrebimo jednu jezičku paralelu, ako ste kupili nov automobil, on neće biti maksimalno iskorišćen ukoliko mu ne sipate kvalitetno gorivo (reklama na Internetu), ne perete ga u perionici da blista (održavanje sajta) i ne vozite ga na veliki i mali servis (instalacija i implementacija dodataka).