Početna strana » Korisnički servis » Pitanja i odgovori »

Garancija dostupnosti

Poslednja promena 8. avgust 2010. godine

Economy Internet Group, Biznis Centar aktivno vrši monitoring svih web servera, database servera, mail servera uključujući sve kritične servise putem eksternih servisa van naših sistema. U našoj firmi zaposleni su inženjeri koji u najkraćem roku odgovaraju na probleme u radu servera, 24/7.

Biznis Centar omogućava 99,9% garanciju dostupnosti za sve korisnike web hosting paketa.

Ne prihvatamo odgovornost u sledećim slučajevima:
- mrežnih problema na Internetu (van naše mreže), kao što je Vaš internet servis provajder i naš data centar
- DDoS ili drugim napadima na naše servere
- problema sa mrežom Vašeg internet servis provajdera
- problema prilikom korišćenja internet čitača ili DNS keširanja