Početna strana » Korisnički servis » Pitanja i odgovori »

Isplata zarade ostvarene Partnerskim programom

Zaradu ostvarenu učešćem u Partnerskom programu isplaćujemo putem dva programa isplate:
  • Prepaid plan - plan isplate zarade namenjen i pravnim i fizičkim licima, a prilagođen webmasterima i administratorima sajtova. U skladu sa BiznisCentar Partnerskim paketom svaki korisnik plaća proizvod/usluge po ceni umanjenoj za Partnersku proviziju. Idealan program za webmastere koji plaćaju u ime svojih klijenata.
  • Postpaid plan - plan isplate namenjen samo pravnim licima. Nakon kupovine usluge/proizvoda od strane novog korisnika, Partneru se isplaćuje provizija predviđena BiznisCentar Partnerskim paketom nakon uplate klijenta.

Partneri na početku saradnje odabiraju Plan isplate zarade i imaju pravo promene plana isplate na kraju obračunskog perioda provizija (kalendarska godina).
Zarada se isplaćuje u srpskim dinarima (RSD).
Minimalni iznos isplate zarade iznosi 2.000,00 RSD, najviše jednom mesečno nakon dostavljanja fakture od strane Partnera (Postpaid plan).
Nakon isteka kalendarske godine i izvršenja obračuna partnerskih zarada, Administracija BiznisCentra isplaćuje razliku između Partnerskih paketa (ukoliko Partner u toku godine pređe na veći paket).
Za svakog dovedenog klijenta, Partneru se isplaćuje provizija dok god je navedeni klijent korisnik naših usluga. Prestankom korišćenja naših usluga, prestaje i plaćanje provizije Partneru.