Početna strana » Korisnički servis » Pitanja i odgovori »

Kako izvršiti transfer domena u BiznisCentar?

Proces transfera željenog internacionalnog domena traje tri (3) do osam (8) dana, dok proces transfera domaćeg internet domena traje 48-72 časa.

Transfer internacionalnog domena

Za transfer internacionalnog domena, potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:
  • Domen mora biti stariji od 60 dana
  • Pristup ili dobijanje EPP Code-a (eng. Auth Code ili Authorization Code) kojim se potvrđuje transfer domena željenog izvršioca transfera
  • Domen mora biti otključan (eng. Unlocked) kod trenutnog registra
  • Administrativna e-mail adresa mora biti ona kojoj izvršilac transfera može pristupiti u svakom trenutku kako bi potvrdio transfer
  • Rok isteka registracije domena mora biti duži od tri (3) dana

Ukoliko su svi uslovi ispunjeni, potrebno je popuniti formular na sledećoj adresi i zatim proslediti EPP code (Auth Code ili Authorization Code) na adresu centar@bizniscentar.net.

Transfer domaćih (RS) domena

Uslovi transfera domaćeg domena zavise da li je registrant fizičko ili pravno lice.

Ukoliko je vlasnik pravno lice, potrebno je:
  • na zvaničnom memorandumu firme sa pečatom i potpisom ovlašćenog lica poslati tekst sledeće sadržine: Molim Vas da omogućite transfer domena (navedite naziv domena) sa postojećeg registra (naziv ovlašćenog registra) na novi registar Connect d.o.o. (ovlašćeni partner BiznisCentra)

Ukoliko je vlasnik fizičko lice, potrebno je:
  • poslati skeniranu ličnu kartu vlasnika domena i tekst na papiru sledeće sadržine: Molim Vas da omogućite transfer domena (navedite naziv domena) sa postojećeg registra (naziv ovlašćenog registra) na novi registar Connect d.o.o. (ovlašćeni partner BiznisCentra)

BiznisCentar.net u vlasništvu Economy Internet Group SA ovlašćeni je zastupnik kompanije Gama Electronics doo, ovlašćenog registranta domaćih RS internet domena.