Početna strana » Korisnički servis » Pitanja i odgovori »

Kako izvršiti prelazak na veći web hosting paket

U okviru različitih Biznis Centar web hosting paketa, dešava se da je našim korisnicima potrebno više prostora na web serveru ili veći saobraćaj određenog paketa.

Ukoliko korisnik želi da pređe na neki od većih hosting paketa, potrebno je da uplati razliku u ceni između trenutnog, postojećeg paketa koji je zakupio i novog paketa koji želi da koristi u budućnosti.

Nakon uplate navedene razlike, korisnik je u obavezi da putem elektronske pošte centar@bizniscentar.net obavesti Administraciju Economy Internet Group o željenoj promeni paketa.

Izmena paketa biće obavljena u roku od 24 časa od prijema uplate razlike prilikom prelaska na novi paket.

Nakon isteka pretplate nadograđenog paketa, korisnik nastavlja sa plaćanjem novog paketa na koji je prešao.