Početna strana » Korisnički servis » Pitanja i odgovori »

Zakasnio sam sa plaćanjem, kako da produžim domen/hosting?

Web hosting

Nakon isteka Korisničkog naloga, korisnik može u roku od 30 dana da zatraži i produži Korisnički nalog bez plaćanja dodatnih troškova. Ukoliko korisnik zatraži produženje između 31 i 45 dana, korisnik je dužan da uplati dodatnih 2.400,00 din na ime troškova produženja naloga. Ukoliko korisnik ne zatraži produženje web hosting naloga u toku od 45 dana nakon isteka naloga, celokupan web hosting nalog se briše.

Registracija internet domena

Nakon isteka Korisničkog naloga, korisnik može u roku od 30 dana da zatraži i produži Korisnički nalog bez plaćanja dodatnih troškova. Ukoliko korisnik ne zatraži produženje internet domena u toku od 30 dana nakon isteka naloga, internet domen se otključava i postaje dostupan širom Interneta za registraciju.