Početna strana » Korisnički servis » Pitanja i odgovori »

Registracija Brand paketa

Zašto brand paket?

Brand paket se uvodi da bi registranti kroz njega ostvarili dodatnu vrednost zaštite svog brenda, naziva firme, usluge ili proizvoda i svog identiteta na Internetu, pod povoljnijim uslovima.

Ko može da registruje brand paket?

Brand paket se sastoji od domena .RS i domena .CO.RS. Stoga ovakav paket može da registruje legitiman korisnik dotičnog adresnog prostora, u ovom slučaju domena .CO.RS, to jest, privredno društvo ili preduzetnik.
Razlika u datumu isticanja registracije postojećih domena ne sme da bude veća od godinu dana.

Šta sve mora da bude isto da bi se aktivirao brand paket?

Za aktivaciju brand paketa moraju da budu isti:
  • Nazivi oba domena (npr. rnids.rs i rnids.co.rs)
  • Registrant oba domena (iste jedinstvene identifikacije)
  • Ovlašćeni registar za oba domena
Ukoliko bilo koji od ovih uslova nije ispunjen, aktiviranje paketa nije moguće. Stvaranje uslova za aktiviranje paketa se odvija kroz druge standardne procedure:
  • Promena registranta se reguliše procesom za promenu registranta
  • Promena ovlašćenog registra se reguliše procesom za transfer domena

Šta se dešava sa domenima kada se registruje brand paket?

Ako su oba domena slobodna za registraciju, registracija paketa se odvija kao registracija jednog slobodnog domena, pri čemu se svi podaci odnose na oba domena, a naziv se razlikuje samo za adresni prostor. Kasnije se svaki domen iz paketa može modifikovati dozvoljenim modifikacijama kroz aplikaciju. Ne može da se vrši produženje, transfer, promena vlasništva, niti uključivanje (odnosno isključivanje) zaštite privatnosti podataka za pojedinačne domene iz paketa.
Ako su oba domena zauzeta, oni prethodno moraju da budu modifikovana - usaglašena, tako da imaju potrebne iste atribute (vidi odgovor pod 3). Registracijom paketa se tako usaglašenim domenima samo produžava registracija, kao da su svaki pojedinačno produženi i to od datuma isteka pojedinog domena na period registracije-produženja paketa.
Ako je jedan domen zauzet a drugi slobodan, registracijom paketa se unetim podacima registruje slobodan domen, a već postojeći domen se bez ikakvih promena, ali predhodno usaglašen, produžava za period registracije paketa. Postojeći registranti koji imaju samo .RS ili .CO.RS mogu da pređu na paket u bilo kom trenutku, pod uslovom da registracija postojećeg domena ističe u roku koji je kraći od godinu dana.

Koje transakcije se vrše nad paketom, tj. istovremeno za oba domena?

Produženje (i to od različitog datuma isteka za svaki domen), transfer, promena vlasništva, uključivanje (odnosno isključivanje) zaštite privatnosti podataka za oba domena iz paketa (ali nakon različitog datuma isteka prethodnog statusa za svaki domen), kao i brisanje paketa.
Pravila za transakcije sa paketima aktiviraju se odmah po registraciji paketa, a deaktiviraju danom brisanja paketa. Transakcija uključivanja zaštite kao i produženje se odnose na isti period na koji se domeni registruju odnosno produžavaju.

Kada se paket produžava?

Pre nego što istekne, a to je trenutak prvog isticanja jednog od domena. Paket se automatski briše 30 dana nakon datuma isteka domena (onog koji prvi ističe ili oba ako ističu istovremeno). Brisanje paketa nakon isteka se ne naplaćuje.

Šta znači brisanje paketa?

Brisanjem paketa se ne brišu domeni koji čine paket, već se ukida obaveza da se tretiraju kao neodvojiva celina.
Nakon brisanja paketa, domene je moguće obrisati standardnom procedurom za brisanje domena.
Domeni u paketu postaju nezavisni jedan od drugoga i sa njima i nad njima se pojedinačno mogu nadalje obavljati sve dozvoljene radnje i promene kao da nikada nisu ni bili u paketu. Cena brisanja, ili odvajanja domena u okviru Brand paketa, košta 900,00 din jednokratno