RS na cirilici i latinici

Od 10. decembra u nazivima .RS domena biće moguća upotreba 13 jezika i 67 latiničnih slova

Podelite na

Od ponedeljka, 10. decembra .RS domen će „govoriti“ čak 13 jezika i omogućiti upotrebu 67 latiničkih slova, pa nazivi domena, između ostalog, viće neće morati da se pišu „ošišanom latinicom“.

Registrantima postojećih .RS domena će od tog datuma biti omogućena registracija novog naziva .RS domena koji na određenim pozicijama umesto „ošišanih“ slova ima odgovarajuća slova koja ranije nisu bila na raspolaganju (npr. „č“ ili „ć“ umesto „c“, „š“ umesto „s“ itd).

Domeni sa internacionalizovanim nazivima (Internationalized Domain Name – IDN) su svi oni domeni čiji nazivi mogu da sadrže i slova izvan engleskog alfabeta (tj. ASCII koda). Takva su, na primer, latinička slova sa dijakritičkim znacima, kao što su č, ć, š, ž i đ. Podržavši navedena, kao i još 36 slova iz pisama albanskog, bošnjačkog, hrvatskog, češkog, nemačkog, mađarskog, crnogorskog, rumunskog, romskog, slovačkog, slovenačkog i vlaškog jezika, .RS domen se priključuje velikoj svetskoj porodici IDN domena najvišeg nivoa. Prvi takav domen je bio .COM, još 2000. godine.

>>> Specijalna ponuda: Registracija .RS domena

Početni period registracije .RS IDN domena

  • Početni period registracije .RS IDN domena počinje 10. 12. 2018. u 12:00 časova
  • U tom periodu .RS IDN domen može da registruje samo registrant postojećeg .RS domena
  • Registranti novih .RS domena, registrovanih tokom ovog perioda, takođe mogu da registruju odgovarajući .RS IDN domen
  • IDN naziv domena može na određenim pozicijama da sadrži jedno „IDN slovo“ umesto jednog „ASCII slova“ (npr. „č“ ili „ć“ umesto „c“, „š“ umesto „s“ itd)
  • .RS IDN domen se registruje kod ovlašćenog registra (OR-a) kod koga je već registrovan odgovarajući .RS domen
  • RNIDS-ove nadoknade za registraciju .RS IDN domena biće iste kao i nadoknade za registraciju odgovarajućih .RS domena, u svim domenskim prostorima (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS, .IN.RS).

Koraci u procesu registracije:

  1. Registrant na RNIDS-ovoj veb stranici (koja će biti aktivna kad počne registracija) podnosi zahtev za registraciju .RS IDN domena
  2. Po dobijanju povratne poruke, registrant daje saglasnost za registraciju .RS IDN domena klikom na verifikacioni link
  3. Po dobijanju poruke sa potvrdom da je njegov zahtev prošao verifikaciju RNIDS-a, registrant OR-u plaća nadoknadu za proceduru registracije .RS IDN domena
  4. .RS IDN domen je registrovan

Istekom početnog perioda registracije, 05. 03. 2019. u 12:00 časova počinje slobodna registracija IDN naziva u okviru .RS domena, što znači da može da ih registruje bilo ko, bez obzira na to da li već ima registrovan neki .RS domen ili ne. Tada će i u okviru .СРБ domena početi registracija naziva sa proširenim setom ćiriličkih slova iz pisama bugarskog, makedonskog, ruskog, rusinskog, ukrajinskog i vlaškog jezika.

Za više informacija pročitajte širi tekst o pravilima i procedurama registracije IDN naziva domena u početnom periodu.

Kratka istorija IDN domena

Višejezičnost na Internetu je globalno opredeljenje. IDN se kao internet pojam pojavio još 1996, da bi 2000. bila omogućena registracija IDN naziva u okviru .COM i .NET domena. Već sledeće godine su i nacionalni domeni najvišeg nivoa počeli sa registracijom IDN naziva, a prvi među njima je bio japanski .JP domen. 2003. je ICANN, organizacija koja upravlja globalnom strukturom Interneta, usvojila IDN standard, a te iste godine, na 32. sednici Generalne skupštine UNESCO-a u Parizu, usvojena je preporuka kojom se, između ostalog, sugeriše promocija i ravnopravno korišćenja različitih jezika i pisama na Internetu. Te 2003. su i prvi evropski nacionalni registri, poljski i švedski, omogućili registraciju IDN naziva domena. 2004. su to učinili i austrijski, švajcarski, nemački, danski, mađarski, islandski, italijanski, letonski i norveški. Tako je Internet ušao u svoju višejezičku fazu.

Činjenica je da svaki narod teži da na Internetu koristi svoje nacionalno pismo, i to ne samo u okviru sadržaja, već i u okviru naziva domena. Prateći svetske trendove, RNIDS je još 2012. omogućio registraciju ćiriličkih naziva u okviru .СРБ domena, a sada će u okviru naziva .RS domena omogućiti upotrebu šireg skupa latiničkih slova koja se koriste u Republici Srbiji.

Podelite na

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *