lojalnost kupaca zadovoljstvo

Kako da povećate lojalnost svojih kupaca

Lojalnost vaših klijenata ključna je za vaš poslovni uspeh. Iako većina nas koji se bavimo marketingom zna ovo, brojevi nekad iznenade i najbolje marketing stručnjake. Prema istraživanju kompanije Customer Insight Group Inc, kupovina od strane lojalnih kupaca čini čak 55-70% ukupne prodaje kompanija, dok takođe lojalni kupci priznaju da će češće reklamirati i pričati o pozitivnim […]

See More