adobe acrobat reader

Adobe: od biznisa iz garaže do uspešnog SaaS giganta

Adobe je osnovan 1982. godine od strane Džona Vernoka i Čarlsa Geškea, bivših radnika kompanije Xerox.

adobe logotipi