Osnovni elementi zaglavlja veb-sajta

Prilikom izrade i dizajniranja sajta, posebnu pažnju treba da poklonimo izgledu zaglavlja. Koji su najvažniji elementi zaglavlja

NARUČI IZRADU SAJTA
elementi zaglavlja veb-sajta

Zaglavlje veb-sajta (eng. header) predstavlja sigurno najvažniji deo sajta jer praktično privlači prvi pogled posetiocu koji pristupa našim stranicama.

Prema mnogim eye-tracking studijama, oči posetioca veb-sajta prvo će ugledati gornji levi deo našeg sajta, ili praktično informacije koje se nalaze u headeru.

Praćenje kretanja očiju je proces merenja i analize vizuelnog privlačenja potencijalnih klijenata i posetilaca koji posećuju određenu veb lokaciju. Ukoliko izvršimo kvalitetnu analizu, podaci će nam pružiti ključne uvide kojem delu digitalnog sadržaja posetilac posvećuje najviše pažnje.

Šta je zaglavlje sajta (header)

Zaglavlje veb-sajta je deo koji najefikasnije brendira celokupan sajt i omogućava posetioca da identifikuju brend ili organizaciju. Osnovno pravilo dizajna zaglavlja je da bi trebalo da bude identičan na svim stranicama sajta, što daje kredibilitet i utisak konzistentnosti sajtu. Minimalna odstupanja dizajna headera mogu da se osmisle prilikom organizacije izgleda određenih landing stranice, korpe za naručivanje, bloga, tj. kada je potrebno usmeriti posetioce na određenu radnju u cilju povećanja stope konverzije.

Prilikom izrade sajta, treba voditi računa o razlici između head-a i header-a sajta. Ovo su dva veoma važna i osnova dela veb stranice – dok se head (glava) odnosi uglavnom na nevidljivi deo, tj. informacije koje šaljemo pretraživaču, header je vidljivi deo sajta od koga u većini slučajeva sve počinje.

Kada su u pitanju organizacije dizajna headera, mogu da budu horizontalni ili vertikalni, fiksirani ili plutajući, transparentni ili jednobojni, i dr. Kod većine veb-sajtova, videćete horizontalnu organizaciju headera, a danas je sve popularniji plutajući header koji unapređuje navigaciju (ali zna i ponekad da nervira posetioca).

Osnovni elementi zaglavlja sajta

Najvažniji elementi zaglavlja većine sajtova na Internetu:

  • Logotip – najčešće logotip predstavlja prvu informaciju koju će posetilac videti na vašem sajtu i pomoći mu da zapamti vaš sajt u dužem periodu. Ukoliko posmatrate naš BiznisCentar logotip, primetićete da se uvek nalazi u levom gornjem uglu, na svim stranicama. Identičan je slučaj i sa mobilnom, responsive verzijom sajta, uvek treba optimizovati dizajn tako da logotip bude jasan, uočljiv i konzistentan na svim stranicama
  • Navigacija – veze ka najvažnijim veb stranicama na sajtu trebalo bi da budu veoma pažljivo organizovane. Ukoliko imate potrebu za padajućim menijima, pažljivo implementirajte i naročito testirajte kada je u pitanju mobilna verzija sajta. Kada su u pitanju internet prodavnice, padajući meni može da bude poseban izazov i značajno da uspori brzinu sajta. U slučaju responsive dizajna za mobilne uređaje, najefikasnije se danas može iskoristiti u vidu pretvaranja u hamburger meni, što predstavlja standard u današnje vreme.
  • Pretraga – ukoliko je vaš sajt organizovan u okviru većeg broja kategorija, podkategorija i sadrži velikiu količinu informacija, potrebno je implementirati polje za pretragu sajta. Pretraga predstavlja jedan od najvažnijih delova ne samo header-a, nego i celokupnog sajta i smanjuje vreme potrebno za pronalaženje željenih proizvoda/informacija.
  • Izbor stranog jezika / lokacije – ukoliko poslujete u više država i vaši posetioci/kupci koriste više stranih jezika, osnovni deo header-a je izbor lokacije ili stranog jezika.
  • Korpa za naručivanje – takođe veoma važan deo internet prodavnica, kojim omogućavate da vaši kupci u svakom trenutku mogu da pogledaju svoju korpu za naručivanje i izvrše razne akcije
  • Veze ka društvenim mrežama – ukoliko želite da unapredite svoje marketinške kanale putem društvenih mreža, korisno je i povezivanje headera sa Facebook-om, Instagramom i dr.

Pažljivo organizujte i osmislite zaglavlje vašeg sajta. Pored toga što je estetski i organizaciono veoma važno za vaše poslovanje, pretraživači takođe žele da vide koji su najvažniji delovi vašeg sajta i sigurno će ih rangirati značajnije u odnosu na ostale veze na vašem veb-sajtu.

Saznajte više: Kako pravilno isplanirati strukturu sajta Saznajte više: Osnovni delovi landing stranica Saznajte više: Proces izrade sajta – kako planirati web razvoj